محبتت را گم کرده ام......

محبتت را گم کرده ام

نمیدانم در چه حالی

چگونه؟و چرا؟؟؟؟

            شاید در حال اندیشیدن به تو بود

وااااااای اندیشیدن،فکر کردن و شاید هم خیال بود...

                                   خیال محبت تو

آری انقدر به تو فکر میکردم که

محبت کردنت هم خیالی بود

                                خیالی شیرین

سعی داشتم در تصور واقعیت یابد

محبتت را گم کرده ام؟؟؟؟؟؟؟

آیا می یابمش؟؟؟؟

نه در خیال ،نه در اندیشه ،نه در فکر

                   *فقط در وجود تو*

/ 7 نظر / 17 بازدید
آرش*

واقعا به چه قیمتی؟!........

مريم 61

لامسب

نفیس

قبول نیست اولین نظر و من داده بودم ولی نیدونم این پرشین بلاگ کجا گمش کرد [نیشخند]

نفیس

هرکه شد محرم دل در حرم يار بماند وان که اين کار ندانست ،در انکار بماند

امیر

ایران شده فلسطین سیاسی بنوس تی تی:D

مینـــووو

سالممم بمونــه این دست که نمک نداره[فرشته] .. اون همه بهت محبت کردممم دختر باز داری نق میزنی هووی غُر غُرووو [ابرو][نیشخند]

مهسا

کوفت گرفته این تو و محبتش کی میاااااااااااااااااااااااااان؟ مردیم که!!! [نیشخند]