گوش کن به فریاد دل

برای همیشه به من گوش کن

به لبهایم نگاه نکن چیزی برای گفتن ندارند

گوش کن...

نه به صدایم

گوش کن به فریادددددددددم

فریادی از دل که از هر صدایی بلند تر است

پس از آن خوب نگاه کن...

به چشمهایم

به چشمهایم نگاه کن

و ببین که چه منتظر هستند

نگاه کن...

ببین که نگاهم گویاتر از زبانم  است

                                و بی تابتر از او....

نه اشتباه نکن

              این چشمها التماس نمیکنند

                      انتظار میکشندد..

/ 2 نظر / 18 بازدید
بیان

خیلی خیلی زیبا بود تی تی جونم [ماچ]

مهسا

وقتی تی تی میگه گوش کن و نیگا کن به حرفش گوش کن همون کاری که میگه بکن.[قلب]