زیباااااااااااست؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چه زیباست لذت اندیشیدن به تو

چه زیباست اندیشیدن به با تو بودن

چه زیباست برای تو دلتنگ بودن

چه زیباست برای تو گفتن

چه زیباست از تو سرودن

چه زیباست خررررررررررریت برای تو

اصلنشم  زیبا نیست زبان

کی گفته؟؟؟؟؟؟؟؟

من؟؟؟؟؟؟

بیجا کردمنیشخند

/ 8 نظر / 15 بازدید
بیان

هرچیزی میتونه زیبا باشه وقتی که یه دل زیباست. قربون دل قشنگت عسیسم [ماچ][قلب]

مهسا

صداقت درونت زیباترینه

نفیس

من فقط سکوت میکنم [شوخی]

نفیس

eeeeeeeeeeee تی تی شونم این شکل اشتباه شد [خنده]

امیر

و چه زیباست آمدن به وبه تو وچه زیباتر اگه به وبم بیایو نظر بدهی...

رامونا

he he he he :D

بهنــاز

زیبا هست زیبا نیست زیبا هست زیبا نیست زیبا هست زیبا نیست هر کی سهمشو برداره ببره[رویا] [نیشخند]

بهنــاز

زیبا هست زیبا نیست زیبا هست زیبا نیست زیبا هست زیبا نیست زیبا هست زیبا نیست خب هر کی سهم خودشو برداره ببینم چی برا من و تی تی میمونه[نیشخند][اضطراب][بغل]