اگه نخوان ببینن هیچ وقت نمیبینن......

اگه نخوان ببیننت نمی بینن

 

حالا تو هی خودت و بکش

 

هی فریاد بزن

 

حالا تو هی تو چشاشون نگاه کن بگو من.......

 

نمیبینن

نمیبینن

نمیبینن

.

.

.

پس خودت و خسته نکن...

/ 6 نظر / 22 بازدید

چرا انقدر ور میزنی؟چرا چرت میگی؟حیف اون مخته..کمی کمتر استفاده کن..[لبخند]

اره واقعا

لیلی سا

موافقستیم!!!!![نیشخند](عجب کلمه ای!!!)

لیلی سا

راستی تولدت مبارکا باشه خانوم خانوماااااااا....یوهووووووووووووووووووووووووو[هورا][ماچ][بغل][دلقک]

آنتی غرغر تی تی

جان من بعدیشو غر نزن دیگه