# بی_وفایی

بی وفایی مترادف دوست داشتن

اگه دوست داشتن این است هرگز دیگر نمیخواهم، از کسی طلبش کنم                                      طلبی که اینگونه باشد                                             چه سود؟؟؟چه فایده؟؟؟ در این ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 27 بازدید